Producenci
Wina w promocji Zobacz wszystkie
Tilia Pretty Good Sauvignon Blanc 2021
Tilia Pretty Good Sauvignon Blanc 2021
74,00 zł 64,00 zł
szt.
Lan Gran Reserva	2015
Lan Gran Reserva 2015
118,00 zł 102,00 zł
szt.
Barbera d'Alba La Gemella Viberti 2020
Barbera d'Alba La Gemella Viberti 2020
84,00 zł 74,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin witryny Skład Wina

 

 

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Składem Wina
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Rezerwacje
§ 5 Realizacja Rezerwacji
§ 6 Dane osobowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Witryny, dzięki której Użytkownik może założyć w Witrynie swoje indywidualne Konto.
Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę lub dokonujący Rezerwacji
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,

Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

§ 2 KONTAKT ZE SKŁADEM WINA

 1. Adres pocztowy: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24A

 2. Adres e-mail: info@winebar-lofty.pl

 3. Telefon: 32 233 09 50

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia rezerwacji w Witrynie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 REZERWACJE

 1. Ceny towarów widoczne w Witrunie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Interesujący Użytkownika towar należy dodać do wirtualnego koszyka w Witrynie.

 3. Następnie Użytkownik podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 4. Rezerwacja zostaje złożona w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.

 5. Użytkownik może zarejestrować się w Witrynie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać Rezerwacji bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

 

 

 

§ 6 REALIZACJA REZERWACJI

 1. Po wysłaniu Rezerwacji przez Użytkownika, Skład Wina sprawdza fizycznie dostępność Towarów opisanych w witrynie.

 2. W przypadku, gdy Skład Wina nie ma w chwili przyjmowania Rezerwacji zamawianego towaru w odpowiedniej ilości, informuje Użytkownika o terminie w którym Towar będzie dostępny.

 3. Jeżeli Towar nie będzie już w ofercie Składu Wina, może zaproponować odpowiednik.

 4. Rezerwacja jest aktualna przez 3 dni robocze, od dnia otrzymania Rezerwacji.

 5. Nieodebrana w ciągu 3 dni roboczych Rezerwacja jest anulowana.

 6. Odbiór i zakup towarów z wirtualnego koszyka z Rezerwacji jest możliwy wyłącznie osobiście w sklepie stacjonarnym Wine Bar Lofty, w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 24A

 

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Witryny jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

  

 

 

 

 

 

 

Regulamin konta w Składzie Wina

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Witryny, dzięki której Użytkownik może założyć w Witrynie swoje indywidualne Konto.
Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,

Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

§ 2 KONTAKT

 1. Adres pocztowy: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24A

 2. Adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl

 3. Telefon: 32 233 09 50

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • Aktywne konto e-mail

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.

 2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Użytkownika w WItrynie, sprawdzenie statusu Rezerwacjiczy samodzielna edycja danych Użytkownika.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Witrynie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Przedsiębiorcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Przedsiębiorcy na adres e-mail: info at winebar-lofty.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  § 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Regulamin newslettera Składu Win

 

 

 

§ 1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Przedsiębiorcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Witryny, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Składaie Win.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,
Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

 

 

§ 2 Newsletter

 1. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.

 4. Użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Witrynie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Skład Win wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Skłąd Win rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.

 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 6. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Składu Win: info [at] winebar-lofty.pl

 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Składowi Win na adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl.

 2. Skład Win ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Newslettera jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Przedsiębiorcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Przedsiębiorcy: info [at] winebar-lofty.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

{nocache:11dade111b778bae1e7946d3c3960202#0}
do góry
Skład Wina

Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich

Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jesteś pełnoletni?

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl