Producenci
Regulamin

Regulamin witryny Skład Wina

 

 

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Składem Wina
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Rezerwacje
§ 5 Realizacja Rezerwacji
§ 6 Dane osobowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Witryny, dzięki której Użytkownik może założyć w Witrynie swoje indywidualne Konto.
Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę lub dokonujący Rezerwacji
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,

Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

§ 2 KONTAKT ZE SKŁADEM WINA

 1. Adres pocztowy: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24A

 2. Adres e-mail: info@winebar-lofty.pl

 3. Telefon: 32 233 09 50

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia rezerwacji w Witrynie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 REZERWACJE

 1. Ceny towarów widoczne w Witrunie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Interesujący Użytkownika towar należy dodać do wirtualnego koszyka w Witrynie.

 3. Następnie Użytkownik podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 4. Rezerwacja zostaje złożona w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.

 5. Użytkownik może zarejestrować się w Witrynie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać Rezerwacji bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

 

 

 

§ 6 REALIZACJA REZERWACJI

 1. Po wysłaniu Rezerwacji przez Użytkownika, Skład Wina sprawdza fizycznie dostępność Towarów opisanych w witrynie.

 2. W przypadku, gdy Skład Wina nie ma w chwili przyjmowania Rezerwacji zamawianego towaru w odpowiedniej ilości, informuje Użytkownika o terminie w którym Towar będzie dostępny.

 3. Jeżeli Towar nie będzie już w ofercie Składu Wina, może zaproponować odpowiednik.

 4. Rezerwacja jest aktualna przez 3 dni robocze, od dnia otrzymania Rezerwacji.

 5. Nieodebrana w ciągu 3 dni roboczych Rezerwacja jest anulowana.

 6. Odbiór i zakup towarów z wirtualnego koszyka z Rezerwacji jest możliwy wyłącznie osobiście w sklepie stacjonarnym Wine Bar Lofty, w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 24A

 

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Witryny jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

  

 

 

 

 

 

 

Regulamin konta w Składzie Wina

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Witryny, dzięki której Użytkownik może założyć w Witrynie swoje indywidualne Konto.
Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,

Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

§ 2 KONTAKT

 1. Adres pocztowy: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 24A

 2. Adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl

 3. Telefon: 32 233 09 50

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • Aktywne konto e-mail

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.

 2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Użytkownika w WItrynie, sprawdzenie statusu Rezerwacjiczy samodzielna edycja danych Użytkownika.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Witrynie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Przedsiębiorcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Przedsiębiorcy na adres e-mail: info at winebar-lofty.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  § 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Regulamin newslettera Składu Win

 

 

 

§ 1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Przedsiębiorcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Witryny, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Składaie Win.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba odwiedzający Witrynę
Witryna – strona strona internetowa prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklad-wina.pl, zawierająca informację handlową o towarach dostępnych w sklepie stacjonarnym 2EM Sp z o.o., w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 24A,
Skład Wina – Przedsiębiorca 2 EM sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów: KRS: 0000335873

 

 

§ 2 Newsletter

 1. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.

 4. Użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Witrynie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Skład Win wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Skłąd Win rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.

 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 6. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Składu Win: info [at] winebar-lofty.pl

 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Składowi Win na adres e-mail: info [at] winebar-lofty.pl.

 2. Skład Win ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Newslettera jest Przedsiębiorca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Przedsiębiorcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Przedsiębiorcy: info [at] winebar-lofty.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Skład Wina

Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich

Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jesteś pełnoletni?

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl